суббота, 9 января 2021 г.

Մարմնամարզական ստուգատեսի համար տրվող վարժություններ:


5-6 տարեկաններ 

ա. Տողանով շարվել

բ.  Քայլով մարշ  տեղում և ընթացքից

գ. Վազքեր տարբեր եղանակով

դ. Գլուխկոնծի առաջ, կանգ թիակների վրա, զամբյուղ 

ե. Մարմնամարզական պատի վրա բարձրանալ, կախից բարձրացնել ոտքեը

զ. Ընդունել հենում պառկած դրություն, պահել 10 հաշիվ

է. Պայմանական գծի վրայով քայլել, աչքերը փակ

ը. Ցատկ ցանցացատկի  վրա

1-2-րդ  դասարան

ա. Կատարել շարային վարժություններ, «Հավսար», «Զգաստ», «Ազատ»,  միասյուն  շարքից  շարափոխվել

բ.  Քայլով մարշ  տեղում և ընթացքից

գ.  Օղակի պտտում 30 վայրկյան

դ. Ցատկեր ցատկապարանով 2 ոտքով. 1 ոտքով,

ե. Մարմնամարզական ներքնակի վրա գլուխկոնծին առաջ և հետ, կանգ թիակների վրա, պառկած

դրությունից ոտքերի բարձրացում, թեքում աջ և ձախ առանց ծալելու

զ. Մարմնամարզական պատի վրա բարձրանալ, կախ դրությունից ոտքերի բարձրացում և իջեցում

է. Տղաները` սեղմում հատակին, աղջիկները` մարզանստարանին, 3-8 անգամ

ը. Պայմանական գծի վրայով քայլել, աչքերը փակ

թ. Ցատկ ցանցացատկի վրա

3- րդ  դասարան

ա. Կատարել շարային վարժություններ, «Հավսար», «Զգաստ», «Ազատ», միասյուն  շարքից  շարափոխվել

երկշարքի,եռաշարքի

բ.  Քայլով մարշ  տեղում և ընթացքից

գ.   Օղակի պտտում 1 րոպե, տեղում և ընթացքով

դ. Ցատկեր ցատկապարանով 2 ոտքով ցատկելով առաջ, 1 ոտքով, ցատկելով առաջ,վազքով

ե. Մարմնամարզական ներքնակի վրա գլուխկոնծին առաջ և հետ, կանգ թիակների վրա, պառկած

դրությունից, ոտքերի բարձրացում  թեքում առաջ  հասցնել հատակին գլխավերևում,  ծնկները ուղիղ

զ. Մարմնամարզական պատի վրա կախ դրությունից ոտքերի բարձրացում և իջեցում, 90 աստիճան

է. Տղաները` սեղմում հատակին, աղջիկները` մարզանստարանին, 5- 10 անգամ

ը. Պայմանական գծի վրայով քայլել, որևէ առարկա դրած գլխին

թ. Ցատկ ցանցացատկի  վրա


Комментариев нет:

Отправить комментарий