понедельник, 10 февраля 2020 г.

Ուսումնական առաջին,երկրորդ շրջանի ծրագիր.Հարավային դպրոց

  Մարմնամարզական ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները Հարավային դպրոցում անցկացնում եմ 4 ժամ 1-3-րդ դասարաններում:
Մարմնամարզական պարապմունքների հիմնական նպատակն է որ երեխան ֆիզիկապես առողջ լինիունենա գեղեցիկ կեցվածք,լինի ճկուն և ուժեղ,համակողմանի զարգացած,տիրապետի առողջ ապրելակերպի կանոններին:

Ուսումնական առաջին,երկրորդ շրջանի ծրագիր.Միջին դպրոց

  Մարմնամարզական ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները Միջին դպրոցում անցկացնում եմ 6 ժամ 6-7-րդ դասարաններում:Մարմնամարզական պարապմունքների հիմնական նպատակն է որ երեխան ֆիզիկապես առողջ լինի, ունենա գեղեցիկ կեցվածք,լինի ճկուն և ուժեղ,համակողմանի զարգացած,տիրապետի առողջ ապրելակերպի կանոններին:

Ուսումնական առաջին,երկրորդ շրջանի ծրագիր.Արևմտլյան դպրոց

  Մարմնամարզական ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները Արևմտյան դպրոցում անցկացնում եմ 5 ժամ 1-3-րդ դասարաններում:
Մարմնամարզական պարապմունքների հիմնական նպատակն է որ երեխան ֆիզիկապես առողջ լինի, ունենա գեղեցիկ կեցվածք,լինի ճկուն և ուժեղ,համակողմանի զարգացած,տիրապետի առողջ ապրելակերպի կանոններին:

пятница, 7 февраля 2020 г.

Ուսումնական առաջին,երկրորդ շրջանի ծրագիր.Արևելյան դպրոց

  Մարմնամարզական ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները Արևելյան դպրոցում անցկացնում եմ երկու ժամ առաջին և երրորդ դասարաններում:
Մարմնամարզական պարապմունքների հիմնական նպատակն է որ երեխան ֆիզիկապես առողջ լինի, ունենա գեղեցիկ կեցվածք,լինի ճկուն և ուժեղ,համակողմանի զարգացած,տիրապետի առողջ ապրելակերպի կանոններին:

четверг, 6 февраля 2020 г.

Ուսումնա-մարզական երրորդ շրջան

Ճամփորդություններ. «Անկախության տոն. բարձունքների նվաճում» նախագծեր՝ Մարզական «Արատես» ճամբար
Ընկերական խաղեր, սպորտլանդիաներ