понедельник, 24 декабря 2018 г.

Անհատական աշխատաժամանակ

Դեկտեմբերի 24
09.00 պարուսուցում
10.00 -ից՝ Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություններ, նախագծերի ամփոփումներ
12.00 Լրացուցիչ կրթության պարապմունք
13.00    Անվտանգ հանդերձարաններ. աշխատանքային հավաք
14.00  ընդհանուր պարապմունք
14։30-ից՝ մարզական պարապմունքներ, անհատական պլանով որոշված անհատական, խմբային այլ աշխատանք

суббота, 15 декабря 2018 г.