понедельник, 23 мая 2016 г.

Մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստում ՖԿՀՊԻ-ում

Սույն թվականի մայիսի 16- 28-ը անցկացվում են մարզիչների վերապատրաստման կուրսեր, որին մասնակցում եմ նաև ես:
  Դասընթացները վարում է ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, այդ թվում` պրոֆեսորներ Ղազարյան Ֆ.Գ.,  Բաբայան Հ. Ա.:
   Վերապատրաստումները հետևալ առարկաններից են.

. Ընտրված մարզաձևի զարգացման արդի միտումները:
. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պլանավորման հիմունքները:
. Մարզիկի հոգեկանին ու առանձին ներկայացվող պահանջները սպորտում /ըստ մարզաձևերի/:
. Սպորտային կողմնորոշման և ընտրության համակարգը:
. Մանկապատանեական սպորտում սպորտային պատրաստության կառուցվածքը, սպորտային շարժման ձևերի վերլուծությունը:
. Հոգեբանական պատրաստության հիմնահարցերը` ա/մարզիկի սպորտային պատրաստության համակարգում պատասխանատու մրցումներին և այլ դասապատրաստումներ:
Վերապատրաստումից ձեռք բերված հմտություններն ու կարողությունները արդյունավետ կկիրառենք կրթահամալիրում մարզումների ընթացքում: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий