воскресенье, 25 марта 2018 г.

Անհատական աշխատաժամանակ


Մարտի 26-30
Մարտի 26
9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք
9:20- 10:00 պար
10:00-11:00 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, /մարմնամարզական դահլիճ/
11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ
12:00-12:30 ընդմիջում
12:30- 14:00  մարմնամարզական համատեղ պարապմունք վրացի հյուրերի հետ
14:30-15:00  մարզական պարապմունք դասվար-դաստիարակների հետ

Մարտի 27
9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք
9:20- 10:00 պար
10:00-11:00 Կաբինետի մարքրման  աշխատանքներ
11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ
12:00-12:30 ընդմիջում
12:30- 14:00  լրացուցիչ կրթության պարապմունք
Կաբինետի մարքրման  աշխատանքներ
Մարտի 28
9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք
9:20- 10:00 պար
10:00-12:00 «Վահան ասատրյան» մարզադահլիճի մաքրման աշխատանքներ
11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ
12:00-12:30 ընդմիջում
12:30-14:00 լրացուցիչ կրթության պարապմունք
 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ
Մարտի 29
9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք
9:20- 10:00 պար
11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ
12:00-12:30 ընդմիջում
12:30-14:00 լրացուցիչ կրթության պարապմունք
14:00 բակային աշխատանքներ
Մարտի 30
9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք
9:20- 10:00 պար
10:00-11:10 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, մարզադահլիճ
11:10-12:00 մարզական պարապմունքներ
12:00-12:30 ընդմիջում
12:30-14:00  միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, «Վահան ասատրյան» պուրակ


Комментариев нет:

Отправить комментарий